Farní sbor
Českobratrské církve evangelické
v Duchcově

Kázání

13. 12. 2015 Lukáš 1, 26–38 (Tomáš Pavelka )
29. 11. 2015 Matouš 25, 1–13 (Tomáš Pavelka )
25.12.2015 Matouš 2, 1–11 (Tomáš Pavelka )